SUVTEST har nu funnits i knappt tre år och sommaren 2016 när webbtrafiken var lägre än resten av året förändrades det här webbmagasinet en aning. Resultatet av förändringen blev en helt ny motorsajt.

På suvtester.se finner du den nya motorsajten. Där finns det introduktioner till nästan alla SUV-modeller som säljs i Sverige, komplett med flera länkar till motorsajter som publicerar test och reviews. Arbetet med att publicera introduktionerna fortsätter under augusti och september 2016.

Kvar här, på suvtest.se, finns fulltextversionerna av de tester som undertecknad utfört. Tidigare var det en blandning av egna och andras tester här. Många test blir det..

Målet har varit att separera de test som undertecknad producerar från de tester som andra utför. En renodling och mer fokus på de egna produktionerna. Alternativet hade varit att bredda innehållet på suvtest.se och publicera ännu fler artiklar som länkar vidare.

Det finns andra svenska motorbloggare som har valt att göra så. Det blir ofta spretigt och svårt att sätta fingret på vad motorsajten i sig faktiskt handlar om. Generellt inriktade motorsajter må vara enklare att hålla igång, men det är inte unikt på det vis som SUVTEST är.

Det som däremot adderats på SUVTEST är videos, egna och andras. Ibland visas dessa inbäddade i artiklar för att ge dig som läsare en mer levande upplevelse. Ibland visas videoinspelningarna stand-alone, det vill säga det är videoklippet och bara en kort introduktion – Kolla på SUV-videos här.