Mitsubishi Outlander

Provkörning av Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid (PHEV)
http://teknikensvarld.se/provkorning-av-mitsubishi-outlander-plug-in-hybrid-197022/

2013 Mitsubishi Outlander review – CarBuyer